các sáng lập viên

Mối nhân duyên của những con người đam mê sự tinh tế thủ công của các sản phẩm gỗ và vải đã xây dựng nên công ty CP Buratino. Tôn vinh và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa thủ công truyền thống là giá trị cốt lõi mà Buratino hướng tới.

Nguyễn Ngọc Anh
Giám đốc

Từng điều hành cơ sở đào tạo & dạy nghề người khuyết tật xã Tản Lĩnh,

tiền thân của Buratino

Lê Lương Quân
Co.Founder

Giám đốc Công ty NAM XANH
thiết kế hộp gỗ

Nguyễn việt Anh
Co.Founder

Văn phòng KTS Việt Anh & Cộng sự