Hộp tre nắp vải (hũ tre)

hộp tre

Hũ tre được làm từ những đoạn tre gần gốc tre, có phần “thịt” dày đủ để chế tác, nắp bọc vải thổ cẩm và đáy bằng gỗ và chế tác hoàn toàn thủ công bởi cây tre tự nhiên nên kích thước hoàn toàn không giống nhau, bởi vậy mà mỗi một hũ tre sẽ không hoàn toàn giống nhau.

hũ tre nắp vải
hũ tre nắp vải

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button